به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند  :

* شرکت کنندگان محترم خارج از کرمانشاه که مقالات آنها به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شده و همچنین کسانی که قصد دارند به صورت شرکت کننده آزاد در همایش شرکت کنند،  مبلغ 250000 ریال ( دویست و پنجاه هزار ریال ) را به شماره حساب همایش ارتقای سلامت جوانان   1633311429   بانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واریز نمایند . و فیش مربوطه را در روز همایش به واحد حسابداری تحویل دهید .

* قابل توجه همشهریان محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده و  شرکت کنندگان آزاد در همایش : مبلغ 250000 ریال ( دویست پنجاه هزار ریال ) وجه نقد را به حسابداری دانشکده پرستاری و مامایی واقع در میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، روبروی دانشکده بهداشت (آقای شهرام احمدیان و یا آقای مهران تیمورپور) تحویل دهند و فیش مربوطه دریافت و در روز همایش به واحد حسابداری تحویل دهند .

?لازم به ذکر می باشد که همشهریان محترم می توانند مبلغ اعلام شده را در روز همایش نیز به واحد حسابداری پرداخت نمایند .

موردی برای نمایش وجود ندارد.