پیام مشاورعلمی همایش

hghghghghg

بخش عمده ای از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که نقش بسیار مهمی در پیشرفت و آبادانی آن بر عهده دارند. در همین راستا آنها با مخاطرات، تهدیدها و چالش هایی نیز در عرصه های مختلفی همچو سلامت، آموزش، اشتغال و فرهنگ مواجه هستند.

دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه با هدف ارتقای سلامت جوانان در ابعاد مختلف، امیدوار است که با بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته توسط محققان کشور، بتواند گامی در این جهت بردارد. لازم است که از حضور ارزشمند پژوهشگران سراسر کشور، که با حضور خویش در این همایش، بر غنای آن افزودند تشکر نموده و توفیق همگی را از خداوند متعال مسألت نمایم.

 

دکتر علی رضا خاتونی

مشاور علمی همایش