پیام دبیر اجرایی همایش

hghghghghg

با توجه به جوان بودن جامعه ما و اهمیت جوانان در رشد و توسعه هر کشور به عنوان نیروی مولد وسرمایه اجتماعی آن جامعه، انتظار می رود توجه خاصی به این قشر از جامعه  شود. برگزاری همایش های علمی و ارائه یافته های پژوهشی و علمی ، فرصتی را برای سیاست گزاران و تصمیم گیرندگان در حوزه های مختلف سلامت ، فرهنگ و اجتماع فراهم می کند تا با افزایش آگاهی و بینش ، گامی در جهت  بهبود وضعیت موجود جوانان بردارند لذا از سازمانهای ذیربط و دست اندر کار امور جوانان اعم از دولتی و غیر دولتی  انتظار بیشتری می رود تا در حل مشکلات جوانان احساس مسئولیت بیشتری نمایند و با مشارکت بیشتر خود حضور پررنگ خود رادر این عرصه به نمایش گذارند. برخود لازم میدانیم که از همه عزیزانی که ما را در برگزاری همایش یاری داده اند کمال تشکر و امتنان را داشته باشیم.

                                                                                         

بهنام خالدی پاوه

دبیر اجرایی همایش