پیام رئیس همایش

hghghghghg

"ایمان به خدا" نه تنها به زندگی معنی می بخشد و آدمی را از پوچی و بیهودگی و تنهایی و غربت رها می سازد،

بلکه به آن ، روح و صفا نیز می دهد،

شوق و حرکت می آفریند،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                گرمی و حرارت می بخشد و آرامشی آمیخته با رضایت می دهد.

دوران نوجوانی و جوانی یکی از حساس ترین دوران های زندگی انسان به حساب می آید چرا که شخصیت آینده فرد در این دوران شکل می گیرد.از آن جا که تهاجم فرهنگی غرب عمدتاً جوانان را هدف قرار داده است، اگر جوان مسلمان و متعهد ، جایگاه حقیقی و راستین خویش را به درستی دریابد، یقیناً هجمه ها تاثیری نخواهند داشت و از آن جا که ما در هدایت جوانان ، نیازمند ارائه الگوی شایسته برای هدایت می باشیم، می توانیم از شهدای نوجوان و جوان جنگ تحمیلی الگو گرفته و در جهت تثبیت عقاید فرزندان و جوانان مان بهره گیریم.

به پاس زحمات  همکاران ارزشمند و توجه ویژه مدیران ارزشمند، خدای را شاکرم که فرصت دیگری برای تبادل اندیشه های علمی و انتقال تجربیات پژوهشی صاحبنظران و تلاشگران عرصه علم و تلاش فراهم گردید تا مسائل مربوط به نیازها و مشکلات فرا روی جوانان به چالش و همفکری کشانیده شود. این همایش بزرگ با گرامیداشت مقدم اساتید از نقاط مختلف کشور، آرزو دارد تا گام مؤثری را در شناسانیدن مشکلات بخش سلامت جسم و روان جوانان بردارد و زمینه های تراوش افکار بارز و پویا را برای محققان فراهم کند. حضور فعال پژوهشگران محترم در شکل گیری این همایش، پتانسیل گرانبهایی در تقویت اعتماد دست اندرکاران این نشست علمی است. در پایان، جا دارد از همکاران محترم سپاس بیکران خود را با اخلاص اعلام نمایم.

دکتر محمدرضا نیکبخت

رئیس همایش