اطلاعیه همایش

 

با تشکر از حسن توجه شما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به دلیل درخواست های مکرر شما شرکت کنندگان محترم داخل و خارج از کشور

تاریخ برگزاری همایش ارتقاء سلامت جوانان و ارسال مقالات آن تمدید شد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ ارسال چکیده آثاراز 15 اردیبهشت ماه 1390 به 15 خردادماه 1390 تغییر یافت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلام نتایج داوری  : 25 خرداد 1390

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ برگزاری همایش از 23لغایت 25 خردادماه 1390 به 20 لغایت 22 تیر ماه 1390تغییر یافت .