بسمه تعالی

همایش کشوری ارتقاء سلامت جوانان "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با استعانت از خدواند متعال و همکاری استادان ، پژوهشگران ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان بهداشتی درمانی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در نظر دارد همایشی سراسری با عنوان ارتقاء سلامت جوانان با تأکید بر مراقبت های پرستاری و مامایی برگزار نماید . هدف این همایش ارائه یافته های علمی در تحقیقات بین رشته ای ، ایجاد زمینه ای برای نوآوری و خلاقیت و نیز فراهم نمودن فضایی جهت تبادل نظرات ، عقاید ، اطلاعات ، مسئولیت و دست اندرکاران خدمات پرستاری و مامایی می باشد .
 
محورهای همایش :
  1.  پیشگیری و ایمن سازی
  2.  بیماریابی و پیشگیری از بیماریها
  3.  آموزش بهداشت بویژه در گروه های آسیب پذیر
  4.  مشاوره ازدواج ، راههای پیشگیری از بارداری و مسائل دوران بارداری
  5.  پیشگیری از سوانح و حوادث
  6.  تغذیه ، ورزش و فعالیت
  7.  رفتارهای پرخطر ، ( مصرف مواد ، رفتارهای جنسی پرخطر ، خالکوبی و ... )